// No_15

04_b

İstanbul, Göztepe bölgesinde bulunan bina 9 katlı olup 18 daireden oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı yaklaşık 2200 m2’dir. Binanın tekrar yapılması kentsel dönüşüm çerçevesinde düşünüldüğü için mevcut daireler küçülmekte ve net kullanım alanı yaklaşık 70 m2’lere inmektedir. Bu sebeple, tasarım aşamasında, daireler daha büyük yapılamayacağı için, daha büyük algılanmasına olanak sağlayacak çözümler aranmıştır. Bu çözümlerden ilki geniş pencere açıklıklarının kullanılması olmuştur. Diğer bir çözüm daire alanının uzatılması ile ortaya çıkmıştır. Böylece tipik bir planda daire uzunluğu 9-10 m olması beklenirken, bu durumda 12-13 m olan uzunluk dairenin daha geniş algılanmasına olanak tanımaktadır. Açık mutfak kullanılması da ön görülen diğer çözümler arasındadır.