// BIM

BIM OCA 01

OCA/Mimarlık tüm projeleri uluslararası mimarlık sektörünün son teknoloji olarak benimsediği BİM (Building İnformation Model) olarak üretmektedir. Proje önce sanal olarak inşa edilmekte ve böylece tüm sorunlar daha inşaat başlamadan engellenirken olası kazanımlar da bu aşamada projeye entegre edilmektedir. Bunu internet dünyasından bir benzetme yaparak açıklamak gerekirse bu süreç Büyük Veri’nin (Big Data) idare edilmesi ile kıyaslanabilir.

BIM OCA 02

Projenin BİM olarak yapılması:

  • Projenin koordinasyonunun 3 boyutlu olarak yapılması
  • Projenin ilerleyişinin sanal binada izlenebilmesi
  • İhale ve hakediş kalemlerinin kolay ve anlık takibi gibi birçok yararı ve kazancı olacaktır.
BİM Modelleri tasarım aşamasında LOD 100 ile başlamakta ve uygulama etabına kadar LOD 400‘e kadar gelişmektedir. Buna ek olarak şantiye sorumluluğu üstlenilirse inşaat bitiminde bu model LOD 500 olarak teslim edilmektedir.
  • LOD : Level of Detail 
  • LOD 100 : Konsept Proje 
  • LOD 400 : Uygulama Projesi
  • LOD 500 : Nihai Proje (As built Proje)
BIM süreci entegre edilmiş çalışma aşamalarımız alttaki gibidir : 
BIM Sürecinin Başlangıcı
Konsept Projenin bitişi ile LOD Matrixler hazırlanır. Revit Familylerin isimlendirilmesi ve içerdikleri bilgiler bu LOD Matrixleri temel alarak yapılır. Eğer BIM Modeli 4D ve 5D kapsamında kullanılacaksa bu LOD Matrixlerin hazırlanması sürecin sorunsuz devam etmesi için anahtardır. LOD seviyelerinin içerdikleri bilgiler kaba hatları ile sektörde tanımlanmıştır. Ancak bu LOD seviyelerinin içerdikleri bilgiler proje özelinde değişebilir. Ayrıca tüm bir modelin LOD seviyesinden daha çok elemanların LOD seviyelerinden bahsetmek daha doğru olacaktır. Altta pencere için örnek bir LOD Matrix tablosu bulunmaktadır. Projenin başlangıcında bu pencerenin family isminin ne olacağı ve LOD 100’den başlayarak LOD 400‐500 seviyelerine kadar hangi bilgileri içereceği belirlenir. Bu tabloya sadece gerekli olan bilgiler girilir.
LOD Matrix
Uygulama Çizimleri ve Shop Drawing
Bir projenin Yapı Bilgi Modeli (BIM Model) binanın sanal ortamda oluşturulmuş halidir. Bu anlamda 2 boyutlu görülmesi mümkün olmayan tüm sorunlar 3 boyutlu bu sanal ortamda görülebilir. 2 Boyutlu konvansiyonel proje üretim şekillerinde kesitler plandan izdüşüm alınarak üretilirken, Yapı Bilgi Modelinde (BIM Model) kesitler, modelin gerçek anlamda kesilmesi ile oluşturulur. Bu anlamda proje üretim sürecinde yoruma ve böylece hatalara yer kalmaz. Ayrıca Yapı Bilgi Modeli (BIM Model) tamamlanmış olan bir projenin tüm kesitleri ve görünüşleri de üretilmiş demektir.
BIM konusunu anlayışımız sadece 3 boyutlu, şartname bilgilerini içeren obje (BIM Object) üretmekle sınırlı değildir. BIM konusunu biz binanın simülasyonun yapılması olarak görmekteyiz. Bu anlamda altta LV-EXP projemizi görebilirsiniz. (Yüksek yapılarda kullanılan güneş kırıcılar ve cephe kaplama malzemeleri 
ses/ıslık oluşturma riski taşımaktadırlar. Bu sebeple rüzgar analizi özellikle yüksek yapılarda önemlidir.)
İngiltere, devlet projelerinde BIM’i zorunlu kılmasıyla beraber sektöre rehber olması amacıyla BIM’in nasıl yapılması gerektiği hakkında şartnameler, araştırmalar, makaleler yayınladı. Biz de OCA/Mimarlık olarak BIM’i İngiltere Metodolojisi üzerine kurduk. (Referans aldığımız İngiltere Yönetmelikleri : PAS 1192‐2, PAS 1192‐3, BS 1192‐4, PAS 1192‐5)