Manifesto

En: Our practice has been established to provide Architectural Solutions. Where there is a symbiosis of function and aesthetics there should be an architect. We believe that Architecture is a process which starts from the emergence of a need and ends with the delivery of the product.

TR: OCA/Mimarllk mimari yaklaşımmların mümkün olabilecegi her alanda faaliyet göstermek için kurulmuştur. işlevin ve estetiğin bir arada oldugu her yerde mimar olmalıdır. Biz mimarlığın ihtiyacın ortaya çıkması ile başlayan ve son ürünün teslim edilmesine kadar uzanan bir süreç olduğuna inanıyoruz.

OCA/Mimarllk mimari değerleri sadece estetik bir yaklaşım olarak düşünmmek­ten öte, çevre, güneş ve yer çerçevesinde ele almaktad1r. Tasarım aşamasın­da tüm bu faktörlerin ele alındığı bir bina kullanışlı, estetik ve işletim giderlerinin düşük olduğu bir yapı ortaya çıkarmaktad1r. OCA/Mimarlık küçük olçekli yapılardan büyük olçkli yapılara, endustriyel yapılardan turizm yapılarına, konut yapılarından iç dekorasyona kadar tüm projelerde hizmet vermektedir.

Intercultural Interactions

Last month, Rami Malek, who received the Best Actor Oscar for his performance as the lead singer of the Queen Group, undoubtedly shared this award with Freddie Mercury. Congratulations to Rami Malek for his Oscar. But we are looking for the secrets of Freddie’s success. We think that one of the most important reason that made Freddie a legend is multiculturalism. He was born in Zanzibar, grew up in India, aged in England. And all of this time he was under the influence of the Zoroastrian doctrine of his family, which emerged from Iran. That’s how Freddie Mercury and Queen were able to touch so many people from all spectrums.
The beautiful results of intercultural interaction are not limited to music. Architect Frank Lloyd Wright spent part of his working life in Japan, and after this experience, traces of Japanese lines can be seen in his Works.
In order to show that we as OCA//Architects value intercultural interaction, we wrote our name and this text in Japanese. For translation we trusted #GoogleTranslate.
@ramimalek @google #frankllyodwright @theacademy

Geçen ay Queen grubunun solisti Freddie Mercury’ı canlandırma performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını alan Rami Malek bu ödülü şüphesiz Freddie Mercury ile paylaştı. Rami Malek’i aldığı Oscar için tebrik ediyoruz. Ancak biz Freddie’nin başarısının sırrını arıyoruz. Freddi’e’nin efsaneleşmesinin en önemli nedenlerinden birinin çok kültürlülük olduğunu düşünüyoruz. Zanzibar’da doğdu, Hindistanda büyüdü, İngiltere’de yaşlandı ve tüm bunlar olurken ailesinin benimsediği, İran’da ortaya çıkan Zerdüştlük öğretisinin etkisi altında kaldı. İşte bu sayede Freddie Mercury ve Queen Grubu eserleri ile her kesimden insana dokunmayı başardı. 
Kültürler arası etkileşimin güzel sonuçları sadece müzik ile sınırlı değildir. Mimar Frank Lloyd Wright çalışma hayatının bir kısmını Japonya’da geçirmiştir ve bu deneyimden sonraki eserlerinde Japon çizgilerinin izleri görülebilir. 
Biz de OCA//Mimarlık olarak kültürler arası etkileşime değer verdiğimizi göstermek için adımızı japonca yazdık. Tercüme için #GoogleTranslate’e güvendik.